Panel illado PUR e PIR

 • DonPanel 411 for discontinous panel

  DonPanel 411 para panel discontinuo

  Os poliois de mestura DonPanel 411 consisten en poliois de poliéter e variosaditivos químicos.O peso da escuma é lixeiro, ten un bo retardador de chama,propiedade de illamento térmico, alta resistencia á compresión e outros
  vantaxes.Pode producir placas sándwich de alta calidade, placas onduladasetc, que se aplica para facer refuxios portátiles, cámaras frigoríficas, armarios, etcon.

 • DonPanel 412 for discontinous panel

  DonPanel 412 para panel discontinuo

  DonPanel 412 mestura de poliois é un composto que consistede poliéter polioles, tensioactivos, catalizadores, espumantese retardante de chama nunha proporción especial.A escuma ten boapropiedade de illamento térmico, lixeiro, alta compresiónforza e retardador de chama e outras vantaxes.Éamplamente utilizado para producir placas sándwich, placas onduladasetc, que se aplica para facer cámaras frigoríficas, armarios, portátilesrefuxios, etc.

 • DonPanel 412 PIR for PIR discontinous panel

  DonPanel 412 PIR para panel discontinuo PIR

  Utiliza poliois de poliéter especiais como materias primas principais, con especialaditivos para constituír poliois de mestura, as características son as seguintes:

  1. Boa fluidez no proceso de reactividade, a densidade da escuma distribúeseuniformidade, con excelente estabilidade dimensional e cohesión.

  2. Pode satisfacer diferentes requisitos do taboleiro de sándwich descontinuoliñas de produtos.

 • DonPanel 413 for discontinous panel

  DonPanel 413 para panel discontinuo

  Os poliois de mestura DonPanel 413 úsanse para producir placas sándwich, placas onduladas, etc., que consiste en poliois de poliéter, retardantes de chama, catalizadores, etc.Usa CP como axente de vento e a escuma ten boas propiedades de illamento térmico, peso lixeiro, alta resistencia á compresión e outras vantaxes.

 • DonPanel 413 PIR for PIR discontinous panel

  DonPanel 413 PIR para panel discontinuo PIR

  Os poliois de mestura DonPanel 413 PIR usan CP como axente espumador, mesturan poliois de poliéter, retardantes de chama, catalizadores, surfactantes, nunha proporción especial.A escuma ten boas propiedades de illamento térmico, peso lixeiro, alta resistencia á compresión e outras vantaxes.É moi utilizado para producir cámaras frigoríficas, armarios, abrigos portátiles, etc.

 • DonPanel 415 for discontinous panel

  DonPanel 415 para panel discontinuo

  DonPanel 415 é unha mestura de poliois con 245fa como axente de espuma, que contén poliois de poliéter, surfactantes, catalizadores, axente de espuma e retardante de chama nunha proporción especial.Amigable co medio ambiente.A escuma ten
  boa propiedade de illamento térmico, peso lixeiro, alta resistencia á compresión e retardador de chama e outras vantaxes.É amplamente utilizado para producir paneis sándwich, aplícase para facer cámaras frigoríficas, armarios, abrigos portátiles, etc.

 • DonPanel 421 for continous panel

  DonPanel 421 para panel continuo

  DonPanel 421 é unha mestura de poliois a base de auga, que reacciona con isocianatoproducir escuma PU, que ten boa resistencia á temperatura, boa calorillamento, alta resistencia á compresión e baixo peso.

  Tamén é amplamente utilizado para producir todo tipo de paneis de tellado continuotraxes para a produción de paneis sandwish resistentes ao lume, etc.

 • DonPanel 422 for continous panel

  DonPanel 422 para panel continuo

  DonPanel 422 é poliois mesturados a base de 141b, reacciona con isocianato para producirEspuma PU, que ten boa resistencia ao lume, resistencia á temperatura, boa calorillamento, baixo peso e resistencia á compresión.

  É amplamente utilizado para a produción de todo tipo de paneis de tellado continuo, tamén traxespara a produción de paneis sandwish resistentes ao lume, etc.

 • DonPanel 422 PIR for PIR continous panel

  DonPanel 422 PIR para panel continuo PIR

  DonPanel 422/PIRos poliois mesturados reaccionan con isocianato para producir espuma PIR,que ten boa resistencia ao lume, resistencia á temperatura, bo illamento térmico, baixopeso e resistencia a compresión.É amplamente utilizado para a produción continuapaneis, tamén se adaptan á produción de placas resistentes ao lume.

 • DonPanel 423 for continous panel

  DonPanel 423 para panel continuo

  DonPanel 423 é unha mestura de poliois con CP como axente de expansión, co que reaccionaisocianato para producir panel de tellado, que ten unha boa estabilidade dimensional,illamento térmico, baixo peso e outras vantaxes.

  É amplamente utilizado para producir paneis de tellado continuos, traxes para altos emáquina de espuma de baixa presión.

 • DonPanel 423 PIR for PIR continous panel

  DonPanel 423 PIR para panel continuo PIR

  DonPanel 423/PIR é unha mestura de poliois que reacciona co isocianato para producir escuma PIR, que ten unha boa resistencia ao lume, resistencia á temperatura, bo illamento térmico, baixo peso e resistencia á compresión.É amplamente utilizado para a produción de paneis continuos, tamén é adecuado para a produción de placas de resistencia ao lume.